Aranymondás

Vigyázzatok, hogy az Úrnak, a ti Isteneteknek szövetségéről, a melyet kötött veletek, el ne felejtkezzetek, és ne csináljatok magatoknak faragott képet, akármihez is hasonlót, a miképen megparancsolta az Úr, a te Istened. Mert az Úr, a te Istened emésztő tűz, féltőn szerető Isten ő.

5Móz 4,23-24 (Károli)

2016. április 23.

Lelkészbúcsúztatás 2016.04.03.

A vasárnapi Istentisztelet, egy alkalmi Istentisztelet volt, úgynevezett búcsú istentisztelet, melyen eddigi lelkészünk, Morva Ákos elbúcsúzott a gyülekezettől, és a gyülekezet is elbúcsúzott tőlük.
Azért került sor erre az Istentiszteletre, mert Morva Ákost átválasztották a Szigetszentmiklósi Újvárosi Gyülekezetbe vezető lelkésznek, lévén onnan Dr. Harmathy András elfogadta a Szentendrei Református Gyülekezet hívását.
Az Istentisztelet, a szokott módon indult, köszöntés, éneklés, majd pedig a Pilisi zenész egyesület és a zeneiskola gyermekei adtak elő pár darabot, majd kiegészülve a hittanos gyerekekkel egy búcsúéneket énekeltek. majd az Igehirdetés következett, amely Ákos utolsó hivatalos szolgálata volt, pilisi lelkészként. Az Igehirdetés után, jött el a hirdetések ideje, ahol a meghívott hivatalos vendégek elmondták búcsúbeszédüket, elköszöntek Ákoséktól. A meghívott vendégek sorát, Simóné Csilla, Pilis polgármesterasszonya nyitotta, majd Gyurkity Katalin, a Kálvin János Gimnázium igazgatója, majd a pilisi ökumenikus testvéreink, a római-katolikusok, evangélikusok és baptista gyülekezet képviselői vettek búcsút, az evangélikusok képviseletében, Bajnóczi Márió lelkipásztor, a katolikusok Wiest György egyháztanács világi elnöke, a baptistákat Szilágyi József gondnok képviselte. Majd következett Lénárd Tibor, a monorierdei református gyülekezet lelkipásztora és a káposztásszentmiklós-csibai testvérgyülekezet lelkipásztora, Adorján István. Ezután a gyülekezet ifjúsága nevében Várdai Orsolya, majd végül a gyülekezet gondnokaként, Várdai Albert. Ezután megtörtént a hivatalos átadás-átvétel Morva Ákos és Kelemen Norbert Nagytiszteletű urak között. Ezután Ákos és Anett köszönt el a gyülekezettől.
Az Istentisztelet végén, szeretetvendégséget szerveztünk az udvarra.
Majd a végén a presbitérium a lelkészházaspár családjával és az Erdélyi testvérekkel közösen ebédelt.
Az Istentiszteleten rengetegen voltak, hisz nem csak a hivatalos vendégek, hanem a település és a szomszédtelepülések gyülekezetei is képviselték magukat.
Istennek hála, az alkalom rendkívül jól sikerült, amelyben mindenki részt vett, valódi közös munka volt. Ez is jelképezte a gyülekezet egységét, odaszánását.

Az Ige az Ézsaiás 43: 15-21-ből szólt, jövőbe tekintő, reményekkel teli Igehirdetést hallottunk.
Ami az ezutáni teendőinket illeti, elindul hivatalosan is a lelkészválasztás folyamata, ami hosszú és fárasztónak ígérkezik. Ehhez kapcsolódó teendőink, a folyamatos imádkozás, elsősorban, mind közösségi, mind egyéni szinten. A keddi imaközösségben ezt tesszük, illetve átbeszéljük az aktualitásokat.
Ami a reményeinket illeti, reméljük, hogy ez a folyamat, bármilyen hosszú is lesz, nem töri meg egységünket, és egy szívvel-lélekkel tudunk közösen dönteni, vállalni ennek a feszültségeit, és Urunk előtt állva megtenni a szükséges lépéseket. Továbbá, hogy az a lelkész fog idekerülni, akit Isten akar, és ezt mind a Gyülekezet, mind az Egyházi elöljárók annak fogadnak el. Ezért kérünk mindenkit, folyamatos imádkozásban álljanak mellettünk, hordozzanak minket.
Áldás, békesség.
Várdai Albert gondnok